Concello Vello de Moaña

Proyecto: Dirección de Obra para Concello de Moaña

Situación: Moaña (Pontevedra)

Trabajos realizados:

Cálculo de Instalación Térmica.
Cálculo de Instalación Eléctrica.
Cálculo de la Limitación de Consumo Energético.
Cálculo de Control de la Demanda Energética.
Certificación de Eficiencia Energética.
Asistencia Técnica a Dirección de Obra